Denne boken består av 20 faglige bidrag som tar utgangspunkt i forskriftene og rammeplanene for praktisk pedagogisk utdanning (8-13). Formålet med boken er å samle mesteparten av pensumkravet for pedagogikk i PPU mellom to permer.

Både redaktørene og bidragsyterne i boken er anerkjente i fagfeltet og presenterer med tyngde ulike sider ved lærerens rolle i skolen.

Redaktører er professor Rune Krumsvik (Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen) og professor Roger Säljö (Inst för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs Universitet).

 

Les mer om boken på Fagbokforlagets nettsider:
http://fagbokforlaget.no/?isbn=978-82-450-1280-4

    ...