Elle Melle ABC 1. trinn - side 99

Gi barna lese- og skriveglede i skolestarten! Elle Melle er et ABC-verk som stimulerer barnas kreativitet. Gjennom fellesopplevelser i musikk, bilder og tekster får barna ferdighet i å snakke, skrive og lytte. De starter leseog skriveopplæringen med både store og små bokstaver. Elle Melle har en langsom og trygg progresjon og bruker varierte metoder for å favne flest mulig. ABC-boka inneholder bokstavoppslag til bokstavene i alfabetet. Hver bokstav har sin egen sang og illustrasjon. Mellom og etter bokstavoppslagene er det satt inn lesetekster som egner seg godt til veiledet lesing. Lesetekstene er delt inn i tre nivåer der første og andre nivå har fått mest plass, og tekstene består blant annet av rim og regler, sanger, brev og eventyr. Alle tekstene har fargerike og flotte illustrasjoner som skaper nysgjerrighet for hva teksten vil bringe. Elle Melle for 1. Trinn består av: ABC-bok Sangkalender1 i storformat Lese- og skrivestart 1A Lese- og skrivestart 1B Cd 1 Lærerveiledning Nettsted Elle Melle finnes også for 2., 3. og 4. trinn. www.fagbokforlaget.no ISBN 978-82-11-00916-6 ,!7II2B1-aajbgg!

side 98 ...