Klikk her for å laste ned katalogen som en PDF-fil.


Fagbokforlaget - Katalog undervisning 2011 - side 47

PRAKTISKE BØKER FOR LÆRER OG SKOLELEDELSE EFFEKTIV PLANLEGGING G OG VURDERIN FOR ANDRE VERK TØY RUBRIKKER OG TOFT HENNING FJØR LÆRERE Henning Fjørtoft Kr 329 EFFEKTIV PLANLEGGING OG VURDERING RUBRIKKER OG ANDRE VERKTØY FOR LÆRERE En inspirerende innføring i systematiske verktøy for planlegging, læring og vurdering. Boken viser hvordan vi kan organisere kompetansemål og vurderingskriterier med verktøy som rubrikker, pensumkart og modulplaner. LANDSLAGET NDERVI FOR NORSKU SNING Kari Repstad Inger Margrethe Tallaksen Kr 264 Variert unde ervis sni ing g – mer læring Lærerens metodebok 2. utgave Kari Reptad og Inger Margrethe Tallaksen VARIERT UNDERVISNING – MER LÆRING LÆRERENS METODEBOK 2. UTGAVE Denne boken gir en praktisk og konkret innføring i en lang rekke arbeidsmåter til bruk i undervisningen. Boken kan fungere som en verktøykasse for læreren og viser hvordan en kan planlegge og gjennomføre undervisning og vurdering. beredska for skolen psplan OV ATLE DYREGR Atle Dyregrov Kr 245 BEREDSKAPSPLAN FOR SKOLEN Beredskapsplan for skolen gir skolepersonell en forståelse for hvordan ulike hendelser påvirker barn og skolehverdagen, og ikke minst gir den anbefalinger om hvordan ulike hendelser kan håndteres i skolen. Dordy Wilson Rune Sarromaa Hausstätter Branca Lie Dordy Wilson, Rune Sarromaa Hausstätter og Branca Lie SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN Kr 249 Spesialunderv i grunnskolen isning Spesialundervisning i skolen byr på mange utfordringer. Med denne boken er man bedre rustet til å forstå og møte dem. Boken gir både teoretiske og praktiske holdepunkter for å drive god spesialundervisning. Norsklærer? Abonner på Norsklæreren! Her finner du fagartikler, essay, brev, kåseri, talar osv. om litteratur og media, om det norske og det ikke-norske, om muntlig og skriftlig språk, nytt om formidling og metodikk, og ikke minst omtale av ny faglitteratur og lærebøker. Norsklæreren er et medlemsblad for Landslaget for norskundervisning (LNU). www.norskundervisning.no NORSK SOM ANDRESPRÅ ÅK K 2011 DIGITALE OG TRYKTE LÆREMIDLER 2011 KATALOG HØYERE UTDANNING ØKONOMI OG ADMINISTRASJON JUS SAMFUNNSFAG HUMANISTISKE FAG PEDAGOGIKK PSYKOLOGI HELSE- OG SOSIALFAG, MEDISIN REALFAG KATALOG 2011 DIGITALE OG TRY KTE LÆREMIDLER GRATIS KATALOG I POSTEN? høyere utdanning  grunnskole, videregående og fagskole norsk som andrespråk send en e-post til ordre@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no Barnehage Grunnskole Videregående Fagskole

side 46 ... side 48