iPaper - side 1

for rerik te for lling hel f e am ilie n Mo rso læ og m - og Den st ore reisen André Vaaler, Oscar Jansen (ill.) og Audun Rikardsen (f akta) Villaksen Salomon

side 2